Geri

SEMPA, üretimde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ürün standartlarını takip eden entegre bir Yönetim Sistemine sahiptir. Ayrıca ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni benimsemektedir

Kalite Yönetim Sistemi
 • Santrifüj pompaları müşteri tarafından talep edilen kalite standartlarında ve teslim sürelerinde üretmek, santrifüj pompa boyutsal farklılıkların üretimi ile Türkiye ve AB'de lider olmak,
 • İmalat sırasında mevcut yasal düzenlemelere ve müşteri gereksinimlerine uymak,
 • Yenilikçi ürünler ortaya çıkarmak için gerekli altyapı ve kaynakları sağlamak,
 • Sektörün liderliğini sürdürebilmek için gerekli ekipman ve personel desteğini oluşturmak,
 • Tüm paydaşların memnuniyetini arttırmak,
 • Kaliteli üretim, sağlıklı çalışan ve güvenli çalışma ortamı ile çevre dostu bir iş yeri olmak.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Astlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda yöneticilere sorumluluk vermek.
 • İş güvenliğimizi işimizde çalışmanın ön koşulu haline getirmek.
 • İş kazası ve meslek hastalığı risklerini belirlemek, değerlendirmek ve azaltmak.
 • Uluslararası ve ulusal yönetmeliklere uymak.
 • Sağlık ve güvenlik ile ilgili temel performans göstergelerinin ölçülmesini ve raporlanmasını yapmak.
 • Gerekli ayarlamaları yapmak için olayları ve kazaları analiz etmek.
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini, becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek.
Çevre Yönetim Sistemi
 • İlgili çevre mevzuatının gereklerini yerine getirmek.
 • Çevre yönetim sisteminin kurulması için çalışmak.
 • Atık ve kirliliği en aza indirmek, çevreyi önlemek
 • Çevresel acil durum risklerini tanımlamak ve azaltmak.
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • Müşteri ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlamak.
 • Şikâyetlerin tekrarını engelleyerek çözüm olanakları sunmak.
 • Müşteri şikâyetleri konusunda çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştirmek.
 • Müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda nasıl bir yol izleneceğini çalışanlarına öğretmek, bilinç ve dikkatlerini geliştirmek.

Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 22. Sokak NO:4 42250 Selçuklu, Konya / Türkiye info@sempapompa.com

+90 444 64 13 Stage Dijital Web Tasarım Ajansı