Sempa Pompa

Turkish

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçilerimiz

SEMPA ELEKT. MOT. SAT. POMPA İML. DEM. TİC. İTH. VE İHR. SAN. LTD. ŞTİ.(“SEMPA”) şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren sektörünün öncü kuruluşu olarak, sizlerin gizliliğinize saygı duymakta ve veri güvenliğinize önem vermektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat gereğince Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

1.Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kanun kapsamında, bu sitedeki iletişim formu aracılığıyla paylaşmış olduğunuz ad-soyad, elektronik posta adresiniz, iş ve/veya ev adresiniz, GSM Numaranız, telefon numaranız, IP adresleriniz vb veriler 6698 sayılı kanun uyarınca Kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Bu kapsamda;

SEMPA tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
SEMPA Operasyonel, Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası,
SEMPA tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi – SEMPA insan kaynakları, Satış ve Pazarlama politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
SEMPA tarafından üretilen ürünlerin ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
SEMPA’nın ve SEMPA’yla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi
SEMPA’nın kanundan kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası ve Kamu kurumlarının kanunlardan kaynaklanan taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarını gerçekleştirilmek için işlenmektedir.

SEMPA işbu sitede siz ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan kişisel verileri talebiniz ve rıza vermeniz durumunda 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’una uygun olarak tanıtım, pazarlama, telefon, kısa mesaj ve elektronik posta ile sizlere ulaşılmasına; iletişim adresleriniz üzerinden telefon çağrı merkezi faks otomatik arama makineleri akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta kısa mesaj hizmeti gibi yollarla ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Kanun’a uygun olarak Kanun’un gerektirdiği idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle işlemekte ve elektronik iletilerin içeriğinin ve diğer kayıtların ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kamu kurum kuruluşlarına sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmaktadır.

Web sitemize yaptığınız ziyaretleriniz çerçevesinde 5651 sayılı kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla tutulması zorunlu olan log kayıtlarınız ilgili mevzuat uyarınca tutulmakta ve 5651 sayılı kanun tarafından belirtilen sürelerce muhafaza edilmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla ve web sitemizde yer alan form alanında yer alan iletişim verilerine ilişkin kısımların tarafınızdan doldurulması suretiyle toplanmaktadır. Çerez politikası detayı için SEMPA çerez politikasını inceleyebilirsiniz.

3.Kişisel Verilere ilişkin Tedbirler

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz kişilerin erişimine maruz kalmamaları, üçüncü kişilerle paylaşılmamaları, kaybolmamaları, gerçeğe uygun ve güncel şekilde muhafaza edilmesi ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerini içeren idari tedbirler ile teknik anlamda güvenlik altyapı geliştirmelerini içeren teknik tedbirler uygulanmak suretiyle, yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca ve sizlerin talebiniz süresince saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde veya sizin talebiniz ile kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri havuzundan SEMPA veri imha politikasına uygun şekilde çıkarılacaktır.

4.Veri Paylaşımı

SEMPA, paylaşmış olduğunuz verilerinizi iletişim, haberleşme ve SEMPA tarafından çıkarılan yeni ürünlerin pazarlanması amaçları dışında herhangi bir şekilde Kanunen mecbur olduğu haller saklı kalmak kaydıyla üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.

5.Veri Sorumlusu ve Temsilci

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SEMPA tarafından işbu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. SEMPA, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

6.Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız.

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

E-posta ile abone ol, bülteni takip et.