Memnuniyet Politikası

Sempa Mutlu Müşteri Politikası


Müşteri Tanımımız Nedir?

Gelişim kaynağımızın değişmez dinamiğidir, başarının en önemli paydaşıdır. Müşteri yalnız tüketen değil, Sempa’nın süreklilik ve farkındalık esaslarına dayalı üretimin gerçekleşmesinde en önemli rol modeldir.

İçten dışa yenileyici olabilmek için gerekli keşiflerin pusulasıdır müşteri. Müşteri keşfi tetikleyendir. ihtiyaçların saptanmasında, ayrıntı gerektiren ve sonuç isteyen her türlü aksiyonda belirgin bir özelliği vardır. Müşteriler, Sempa’nın tüm aksiyonlarının ayrılmaz bütünüdür. Memnuniyet ifadesine sıkışmaktan ziyade daha çok birlikte üreten, birlikte geliştiren olmanın mutluluğunu yaygınlaştırmak görevimiz.

Müşteri, girişimlerin geleceği inşaa eden fikirlerini doğurur. Sürekli yeni kalmak, daima yol almak için bilgi hazinesini geliştiren en samimi olgudur. Bilim, donanım ve üretim dikeylerimizde bizi en iyi yönlendiren öğreticidir. Sempa olarak, müşterilerimizin varlığı ile nesilden nesile aktarılacak bilgi ve üretken tutkumuzu yine müşterilerimize borçluyuz.

Mutluluk Politikamızı Nasıl İnşaa Ediyoruz?

 • Uçtan uca Dünya standartlarına entegre olan kalite standartlarımıza, ürün yönetim sistemimize bağlı kalıp en hızlı tedarik ve çözüm sunarak.
 • Müşteri deneyimlerimizi yapılandırıcı araç olarak kullanıp, hizmet esasını güncel tutarak.
 • Şeffaf ve sürekli gelişen iletişim teknolojilerini kullanarak Sempa’nın ulaşılabilirliğini ve iletişim deneyimlerini artırarak.
 • Öneri, istek, şikayet gibi anahtarları iyi kullanıp, gereken en hızlı müdahale şarjını gerçekleştirerek.
 • Süreklilik bilincinden taviz vermeden daima heyecanını koruyan iletişim becerileri geliştirerek ve ‘’Biz’’ kavramında sadık kalarak.
 • Doğanın getirdiği tüm verileri analiz etme yeteneklerimizi sağlamlaştırıp, ürün ve hizmet ağacımızı geliştirerek.
 • Yapı taşlarımızdan biri olan çevreci duruşumuzu geliştirip, doğaya zarar vermeden yol alırken doğada ki varlıklarımızın tükenmesinin önüne geçerek.
 • Çevre bilincinin ayrılmaz bütünü olan tasarruf hareketini tamamlayıp, hem doğaya, hem tüketiciye kazandırarak.
 • Bilgiyi yaygınlaştıran tavrımızı ve eğitici değerlerimizi, donanımlarımızı sürekli geliştirerek.
 • Yeni nesillerin sektörümüzde ki bilgiye ulaşmak için çıktığı yolu genişletip, tecrübemizi, donanımlarımızı ve heyecanımızı paylaşarak.
 • Takım arkadaşlarımızın iletişim becerilerini gelişen operasyonlara entegre edip, sürekli güncel tutarak.
 • Sempa Akademi bünyesinde çaylakları ve ustaları bir araya getirip gönüllü, kucaklayıcı ve eğitici iletişimleri artırarak.
 • Takım arkadaşlarımızın yeteneklerini keşfedip onları, teknik, altyapı, iş modeli, saha aksiyonları ve müşterilerimizin beklentileri hususunda sürekli eğiterek.
 • Daima eleştiri kabiliyetleri yükselen ve olgunlaştırıcı ivmeler kazandıran takım üyelerimizi artırarak.
 • İş modelimizde olup, yaşamın her noktasında yer alan ürün parkının yeni çözüm bekleyen alanlara göre evirilmesini, gelişmesini sağlayarak.
 • Sabit fikirliliğin karşısında duran üretim, satış sonrası hizmetler ve müşteri destek politikamızı nesilden nesile işleterek.
 • Müşterilerimizin tüzel ve bireysel yankılarını dinleyen taraf olup, birlikte elde ettiğimiz gelişimleri topluma mal ederek.
 • Konfor alanımızdan çıkıp müşterilerimizin beklediği keşifleri, yenilikleri, çözümleri inşaa ederek.
 • Sempa Pompa olarak ‘’Daima birlikte’’ diyoruz.

 

Sempa İş Modeli Nedir?

Yaşam alanlarında bulunan her nevi akışkanların hareketini tamamlayan ve akışkanı taşınabilir hale getiren mühendislikler üretir. Güç, İtiş, Çekiş kavramları, Sempa’nın üreten güç olma kültürüdür.

Santrifüj Pompa, Derinkuyu Milli Pompa, Hidrofor Pompa ve Dalgıç Pompa üretimi ve satış hizmetleri Sempa’nın iş modelidir.

 

SEMPA ELEKTRİK MOTOR SAT. POMPA İML. DEMİR TİC. İTH. VE İHR. SAN. LTD. ŞTİ.

DOKÜMAN ADI: Müşteri Memnuniyet Politikası

DOKÜMAN NO: POL-03

REVİZYON TARİHİ: 02.11.2020

REVİZYON NO: 00

SAYFA NO: 1/1

Sempatik Pompa Hareketi