Sempa Pompa

Turkish

Yeni nesil pompa teknolojisi!

E-mission Nedir?

Sürdürülebilirlik, nesiller için, çevre için ve bizim için hayati önem taşıyor. E-mission’un görevi tamda bu.
SempaX Teknoloji Geliştirme Merkezi’mizin geliştirdiği E-mission, geleceğin pompa teknolojilerini sürdürülebilir kılıyor.

‘’e’’ formu, üretim politikamızın ve ürün geliştirme anlayışımızın bütününü oluşturarak ‘’çevreci’’ vasfını temsil ediyor.
Tasarrufu ve doğaya karşı sorumluluğu üstlenen bu form, bir misyona dönüştü.

‘’mission’’ formu, çevrecilikle bütünleşen, gelişen, geliştiren, tüm varsayımları ve yaklaşımları inceleyen, detaycı davranarak
sabit olmayan bakış açısını sorumluluk olarak üstlenen, dünyayı izleyerek veriyi ürüne dönüştüren vasfı temsil ediyor.
Mission formu, geleceğimiz için üstlendiği bu sorumluluğu yerine getirmek için üretimin yönünü, arzın tüm
coğrafyalarda kalitesini belirliyor. Şimdi, pompa kullanıcılarının tercihlerini e-mission yönetiyor.

E-mission Nedir
Tecrübe her alada belirleyicidir. Şimdi tarihçemize göz at.

Tarihçe İncele*

E-kitapçık

Ürün ve hizmetleri bir arada

sunduğumuz e-kitabı indir
Detayı İncele*

Güç – İtiş – Çekiş

Bizim İşin Üç Sempatik Hareketi.

Detayı İncele*

İş Ortağı Ol

Sempa
Global'e
Katıl

Dünya’da sürekli değişim ve gelişim gösteren pompa teknolojilerinde en kapsamlı ve en geniş ağa sahip olan Sempa, yeniliklerin, sürekliliğin ve inovasyon sonucu oluşan pazar hacminin paylaşım sistemi olarak Sempa Global’i devreye aldı.

İş Ortağı Ol

Sempa
Global'e
Katıl

Dünya’da sürekli değişim ve gelişim gösteren pompa teknolojilerinde en kapsamlı ve en geniş ağa sahip olan Sempa, yeniliklerin, sürekliliğin ve inovasyon sonucu oluşan pazar hacminin paylaşım sistemi olarak Sempa Global’i devreye aldı.

Neden Sempa Global?

1972’den beri geliştirilen ürün ve üretim hacminin oluşturduğu pazarın, Dünya geneline yaygın olması sonucu oluşturduğu Sempa Global İş Ortaklığı Sistemidir.

Bu sistem, Dünya’nın tüm ülkelerini kapsamakla birlikte, küçük, orta ve büyük ölçekli tüm yatırımcıları kapsar. Dünya’da sürekli değişim ve gelişim gösteren pompa teknolojilerinde en kapsamlı ve en geniş ağa sahip olan Sempa, yeniliklerin, sürekliliğin ve inovasyon sonucu oluşan pazar hacminin paylaşım sistemi olarak Sempa Globali devreye aldı.

Sempa Global, ağına dahil ettiği tüm iş ortaklarının satış ağının gelişmesi, ülke ve bölge çaplı satış sonrası hizmetlerin de en üst düzeyde tutulması için fırsatlar oluşturur.

E-posta ile abone ol, bülteni takip et.