Sempa Pompa

Turkish

Biz üretirken, sen kullanırken!

Çevre & İnsan

İşte şimdi E-mission serisi pompa kullanmanın zamanı. E-mission özelliğine sahip olan pompalar, doğaya zarar vermeden ve tüm canlıların ortak hakkını koruyarak çalışıyor, yüksek performanstan taviz vermeden tasarrufu sağlıyor. E-mission özelliği sayesinde pompanın yüksek enerji tüketimi, kontrolsüz akışkan hareketi, gürültüsü, çevreye olan negatif etkileri minimuma indirildi.

Sempa veri merkezi 50 yıllık küresel bir kaynaktır. Bu veri merkezi, sürekli dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen iklim, yaşam ve dönüşüme etki eden olayları yakından inceler. Bu sayede üretimin insana, doğaya, gelecek nesillere olan adaptasyonunu belirler. Doğanın gelecek için ne anlama geldiğini farkındayız ve bu farkındalığı korumak için üretimde sorumluluklarımızla birlikte, 50 yıllık veri kaynaklarımızı kullanarak mücadele ediyoruz.

Tercihlerimiz üretimin arzına yönelik reytingi belirler. Peki, doğru tercih yapıyor muyuz? Pompa seçiminde en önemli madde, çevreci yapısının sorgulanmasıdır. Doğaya ve tüm canlıların geleceğine temas eden bir araç olduğunun bilinci ile tercihleri yönlendirmek ve tüketici sorumluluklarının farkındalığını arttırmak, katkı sağlamak bizim üretimden önce gelen vazifemiz.

Çevreci
Videoyu oynat
Tecrübe her alada belirleyicidir. Şimdi tarihçemize göz at.

Tarihçe İncele*

E-kitapçık

Ürün ve hizmetleri bir arada

sunduğumuz e-kitabı indir
Detayı İncele*

Güç – İtiş – Çekiş

Bizim İşin Üç Sempatik Hareketi.

Detayı İncele*

İş Ortağı Ol

Sempa
Global'e
Katıl

Dünya’da sürekli değişim ve gelişim gösteren pompa teknolojilerinde en kapsamlı ve en geniş ağa sahip olan Sempa, yeniliklerin, sürekliliğin ve inovasyon sonucu oluşan pazar hacminin paylaşım sistemi olarak Sempa Global’i devreye aldı.

İş Ortağı Ol

Sempa
Global'e
Katıl

Dünya’da sürekli değişim ve gelişim gösteren pompa teknolojilerinde en kapsamlı ve en geniş ağa sahip olan Sempa, yeniliklerin, sürekliliğin ve inovasyon sonucu oluşan pazar hacminin paylaşım sistemi olarak Sempa Global’i devreye aldı.

Neden Sempa Global?

1972’den beri geliştirilen ürün ve üretim hacminin oluşturduğu pazarın, Dünya geneline yaygın olması sonucu oluşturduğu Sempa Global İş Ortaklığı Sistemidir.

Bu sistem, Dünya’nın tüm ülkelerini kapsamakla birlikte, küçük, orta ve büyük ölçekli tüm yatırımcıları kapsar. Dünya’da sürekli değişim ve gelişim gösteren pompa teknolojilerinde en kapsamlı ve en geniş ağa sahip olan Sempa, yeniliklerin, sürekliliğin ve inovasyon sonucu oluşan pazar hacminin paylaşım sistemi olarak Sempa Globali devreye aldı.

Sempa Global, ağına dahil ettiği tüm iş ortaklarının satış ağının gelişmesi, ülke ve bölge çaplı satış sonrası hizmetlerin de en üst düzeyde tutulması için fırsatlar oluşturur.

E-posta ile abone ol, bülteni takip et.